Compraser Labs

Compraser Labs är ett nationellt centrum för forskning och utveckling av industriella produktionsprocesser och -system för kompositbaserade produkter. Vi säkrar en uthållig och långsiktig kompetensuppbyggnad i Sverige inom tillverkningsindustrin för kompositprodukter genom arbete i gemensamma projekt.

Vårt huvudsyfte är att medverka till att tillverkningsindustrin i Sverige för kompositprodukter är internationellt konkurrenskraftig. Genom skapandet av en överkritisk, uthållig och internationellt konkurrenskraftig verksamhet för forskning och utveckling inom komposittillverkning kommer Compraser Labs att:

  • Vara en resurs för problemlösning
  • Bidra till ökad kompetens
  • Identifiera utvecklingsbehov
  • Skapa och genomföra projekt
  • Följa och förmedla internationella utvecklingstrender
  • Medverka i framtagande av standarder och EU-normer___

Compraser Labs och Triple-Use projekt på Tema Industri (Dagens nyheter). Läs mer här.
___swerea-lattviktsteknik-700x314 ____________swerea-teknikkompetens

_____